Minkä vedenpaineen tulisi olla yksityisen talon vesijärjestelmässä ja kuinka sitä säätää

Vesihuoltoverkon mukavaan käyttöön tarvitaan veden virtauksen paine standardien mukaisesti. Nämä osoittimet vaikuttavat pumppauslaitteen ja saniteettilaitteiden suorituskykyyn ja huollettavuuteen. Jos tiedät, minkä vedenpaineen tulisi olla omakotitalon itsenäisessä vesijärjestelmässä, arvoja voidaan todella säätää.

Optimaaliset arvot omakotitalolle

Kylmän veden painostandardit vaihtelevat 0,3 - 6 bar, kuumalla vedellä - 0,3 - 4,5

Veden syöttöjohdon paine mitataan baareina ja ilmakehinä. Kummankin arvon ero on pieni - jopa sadasosaan yksikköä. Yhden ilmakehän paineella vesivirta tulee korkeintaan 10 m.

SNiP 2.0401-85 -standardin mukaan kylmän veden standardit vaihtelevat 0,3-6 bar, kuumalle vedelle - 0,3-4,5.

Keskitetyissä linjoissa paineindikaattori on yleensä 4–4,5 bar. Tämä arvo riittää palvelemaan kerrostaloja. Yksityisten talojen asukkaiden on suoritettava laskelmat erikseen. Jos autonominen vesihuolto asennetaan, on mahdollista lisätä vesihuoltojärjestelmän paineindikaattoreita enemmän kuin viranomaisasiakirjoissa hyväksytyt. Ne vaihtelevat välillä 2,5–7,5 baaria ja nousevat joskus 10 baariin.

Painepumppuputkiston normaalin toiminnan vakiokriteerit ovat välillä 1,4 - 2,8 bar, mikä vastaa tehtaalla asetettuja painekytkimen arvoja.

Tarvittavan vesipaineen määrittäminen autonomisen vesijärjestelmän normaalille toiminnalle suoritetaan ottaen huomioon käytetyt putkityökalut:

  • poreallas vaatii neljän palkin pään;
  • kylpyjä, suihkuja, sammutuslaitteita - puolitoista tankoa;
  • pesukoneelle - kaksi baaria;
  • kastelutöihin - viisi baaria.

Yksityisen talon käyttöpaineen optimaalinen arvo on noin neljä baaria. Tämä paine riittää kaikkien LVI-laitteiden normaaliin toimintaan. Suurin osa liittimistä, sulkuventtiileistä ja säätöventtiileistä kestää sen rikkoutumatta.

Jos paine on liian korkea, erityisen herkkiä laitteita rikkoutuu tai ne voivat toimia väärin. Tästä syystä sen ei pitäisi nousta yli 6,5 baarin merkin.

Ylivoimaisissa arteesikaivoissa paine on 10 bar. Vain hitsatut liitokset kestävät tällaisen paineen, kun taas suurin osa liittimistä, sulkuventtiileistä ja säätöventtiileistä epäonnistuu sen vaikutuksesta, minkä vuoksi vuotoja esiintyy niiden asennuspaikoissa.

Kuinka verenpaine mitataan?

Raja-arvo vedenpainemittarissa - 6-7 bar

Painemittaria käytetään mittaamaan vesihuoltojärjestelmässä. Se asennetaan vesimittarin viereen kohtaan, jossa vesiputki tulee rakennukseen. Lämmityskattilat on myös varustettu sisäänrakennetulla laitteella. Painemittarin avulla voit mitata todelliset arvot itsenäisesti ja verrata niitä niihin, jotka vastaavat teknisiä standardeja ja GOST-arvoja.

Laitteen suorituskykyä on seurattava säännöllisesti. Pienillä arvoilla vesisuihku veden kuluttajilla on todella heikko.

Standardien ylittäminen aiheuttaa vaaran LVI- ja kodinkoneille. Vedensyötön painemittari on varustettu mitta-asteikolla, jonka ilmakehä on korkeintaan seitsemän: kun paine nousee tämän osoittimen yläpuolelle, verkossa muodostuu suuria toimintahäiriöitä.Putkiosien liitoksissa tapahtuu vuotoja, herkkiä elementtejä rikkoutuu.

Ylentämisen ja ylennyksen syyt

Useimmiten matala pää syntyy vesiputkien kulumisesta - jos ne ovat ruostuneet tai tukkeutuneet kalkilla. Jälkimmäinen tapahtuu paitsi ajan myötä myös liian kovan veden takia. Tällaisessa tilanteessa putki on vaihdettava; alennetun paineen ongelmaan ei ole muuta ratkaisua.

Muista syistä, koska yksityisen talon vesijärjestelmässä ei ole normaalia painetta, sisällytä:

  • Heikko painelaitos. Keskittämättömillä valtateillä vesi on nostettava pohjavesikerroksesta ja tuotava kaikille veden kuluttajille, jotka sijaitsevat eri etäisyydellä pumppauslaitteesta ja eri korkeuksilla.
  • Alhainen kaivon tuotanto. Kun kaivos on täytetty vedellä, paine vesihuoltojärjestelmässä ei laske, mutta kun lähde tyhjenee, paine laskee ja neste lakkaa sitten virtaamasta putkistoon.
  • Kaikkien kuluttajien avaaminen samanaikaisesti. Tästä tulee syy putken paineen laskuun. Siksi suunnittelutyötä tehtäessä otetaan huomioon välittömästi avattavien vedenkuluttajien kokonaismäärä.

Mitä tulee liian korkeaan paineeseen, se johtuu sekä väärin valitusta painelaitteesta - liian voimakkaasta että ilmalukkojen muodostumisesta vesijohtoon.

Paineen säätömenetelmät

Painekytkimen asetus

Painekytkimen säätäminen auttaa vähentämään painetta. Alle 1,5 ilmakehän lasku ei ole sallittua, optimaalinen arvo on 3-4 bar. Ihannetapauksessa kannattaa asentaa automaattinen järjestelmä, joka ohjaa laitteiden toimintaa ilman ihmisen väliintuloa.

Painekytkimen hinta

Varoventtiilejä käytetään myös paineen alentamiseen. Jos tämä arvo ylitetään, kompensaattori päästää ylimääräistä vettä viemärijärjestelmään.

Varoventtiilin kustannukset


Voit lisätä painetta asettamalla:

  • tehostepumppulaite;
  • vesiakku, jossa on kalvo;
  • varastokapasiteetti.

Akun kustannukset


On myös mahdollista korvata asennetut pumppauslaitteet tehokkaammilla.

On järkevää sisällyttää tehostin johdotukseen pakotettua paineen nousua varten, kun lähteessä on riittävä määrä nestettä, mutta se tulee kaukosäätimeen tai sijoitetaan kulutuspisteiden korkeuteen suurella pään menetyksellä. Esimerkiksi, jos rakennuksessa on enemmän kuin yksi kerros. Hallinta on mahdollista sekä manuaalisesti että automaattisesti. Toisella vaihtoehdolla on merkittävä plus - automaatio suorittaa pumpun käynnistämisen ja pysäyttämisen tarpeen mukaan itsenäisesti.

Jos virtausnopeus on riittämätön, tehostepumpun käyttö vain pahentaa ongelmaa.

Tällaisessa tilanteessa vain kalvovaraajan asennus auttaa. Kumikalvo jakaa säiliön kahteen osastoon - ilmaan ja veteen. Kalvopinnan ja hydrauliakun rungon välinen tila on täytetty korkeapaineilmalla. Tästä johtuen vaaditun paineen alainen vesivirta syötetään jokaiselle kuluttajalle. Tällainen järjestelmä mahdollistaa painehäviöiden ja hydraulisten iskujen poissulkemisen linjan kaikkien osien keskeytymättömän toiminnan varmistamiseksi.

Toinen tapa on käyttää suurta varastosäiliötä. Jos asennat sen talon korkeimpaan paikkaan, se täytetään pääpumpun läpi ja virtaa käyttäjälle painovoiman avulla. Mutta kunnollisen paineen saavuttaminen sellaisessa tilanteessa ei todennäköisesti onnistu. On parempi ostaa ylimääräinen pumppu nesteen pumppaamiseksi säiliöstä. Sitten säiliö voidaan sijoittaa mihin tahansa, jopa kellariin.

Ennen kuin valitset menetelmän, jonka avulla voit lisätä painetta vesijohtoverkossa, kannattaa kutsua asiantuntija. Hän tarkistaa suodatinelementin, sulkuventtiilien kunnon ja suorittaa myös oikeat painemittaukset.

ihome.desigusxpro.com/fi/
Lisää kommentti

Säätiö

Ilmanvaihto

Lämmitys